BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 06.05.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.05.2022 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Przejście metamagnetyczne w monokrystalicznym UNi0.34Ge2

wygłosi

dr hab. Adam Pikul, prof. INTiBS PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław

Udział w seminarium możliwy jest poprzez platformę BigBlueButton, osoby zainteresowane spoza Instytutu proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem szajek@ifmpan.poznan.pl

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego