BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 16.05.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 16.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Czasowo rozdzielczy EPR – podstawy i symulacja sygnałów

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego