BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 30.05.2022:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 30.05.2022 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie zdalnym

referat pt.:

Ciekłe kryształy: samoorganizujące się, inteligentne materiały funkcjonalne

wygłosi

dr inż. Ewa Chrzumnicka

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Politechnika Poznańska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego