BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 10.02.2023:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.02.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Efekt Kondo i QHE w układach grafenowych i na bazie krzemu

wygłosi

Dr Damian Krychowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego