BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 07.03.2023:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE
z prac naukowych prowadzonych w 2022 roku

Dnia: 07.03.2023 roku (wtorek)
o godzinie 09:00 w auli Instytutu

Godzina

Temat

Kierownik/
Koordynator

9:00-9:10

Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
T. Toliński

9:10-9:30

Własności magnetyczne i transportowe, w tym efekt magnetokalo­ryczny i siła termoelektryczna, w związkach międzymetalicznych i stopach metastabilnych strukturalnie oraz semimetalach topolo­gicz­nych
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
T. Toliński
(Z11)

9:30-9:40

Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych
Projekt badawczy OPUS (PB 11.22): 2021/41/B/ST3/01141 (2022-2025)

prof. dr hab.
T. Toliński

9:40-9:50

Synteza cienkich warstw faz Lavesa RCo2 (R – ziemia rzadka) dla zastosowań magnetokalorycznych
Działanie naukowe MINIATURA (PB 11.21): 2021/05/X/ST5/00763 (2021-2022)

dr inż.
P. Skokowski

9:50-10:00

Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorów
Działanie naukowe MINIATURA (PB 11.20): 2021/05/X/ST5/00042 (2021-2022)

dr inż.
K. Synoradzki

10:00-10:20

Analiza struktury elektronowej, własności transportowych oraz termodynamicznych nanostruktur i materiałów multiferroicznych: badania modelowe oraz obliczenia ab-initio
Zadanie statutowe (2020-2022)

dr hab.
A. Szajek,
prof. IFM PAN
(Z2)

10:20-10:30

Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych
Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 2.21): 2017/27/N/ST3/01604 (2018-2022)

dr inż.
K. Ptaszyński

10:30-10:40

Nanostruktury warstwowe do zastosowań w spintronice oraz jako magnesy trwałe
Projekt badawczy SONATA BIS (PB 2.23): 2018/30/E/ST3/00267 (2019-2023)

dr hab.
M. Werwiński,
prof. IFM PAN

10:40-10:50

Projektowanie przyszłych magnesów trwałych
Projekt badawczy PRELUDIUM BIS (PB 2.24): 2019/35/O/ST5/02980 (2020-2024)

dr hab.
M.Werwiński,
prof. IFM PAN

10:50-11:00

Fizyka Warta Poznania
Popularyzacja nauki (PB 2.25): SONP/SP/512667/2021 (2022)
Finansowanie MEiN w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

dr hab.
M.
Pugaczowa-Michalska

11:00-11:20

Opis transportu ładunku, spinu i ciepła w układach nanoskopo­wych oraz charakterystyka ich własności elektronowych i magne­tycznych
Zadanie statutowe (2021-2023)

prof. dr hab.
S. Lipiński
(Z9)

11:20-12:20


P R Z E R W A
 

 

12:20-12:40

Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury
Zadanie statutowe (2022-2024)

 

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN
(Z3)

12:40-12:50

Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływa­nia Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spin­tronicznych i magnonicznych
Projekt badawczy OPUS (PB 3.30): 2019/33/B/ST5/02013 (2020-2024)

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN

12:50-13:00

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w struktu­ryzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)
Projekt badawczy OPUS (PB 3.31): 2020/39/B/ST5/01915 (2021-2025)

dr hab.
P. Kuświk,
prof. IFM PAN

13:00-13:10

Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzo­wany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych
Projekt badawczy SONATINA (PB 3.26): 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2023)

dr
P. Graczyk

13:10-13:20

Wpływ uporządkowania antyferromagnetycznego na oddziały­wanie Dzyaloshinskii-Moriya
Działanie naukowe MINIATURA (PB 3.32): 2021/05/X/ST5/01836 (2021-2022)

dr inż.
H. Głowiński

13:20-13:30

Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywar­stwo­we sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe
Diamentowy Grant MNiSW (PB 3.25): DI2016 011946 (2017-2022)

mgr inż.
M. Wachowiak

13:30-13:50

Stany elektronowe, przewodnictwo protonowe i dynamika molekularna w materiałach organicznych dla elektroniki molekularnej, ogniw paliwowych i fotowoltaiki
Zadanie statutowe (2021-2023)

dr hab.
A. Łapiński,
prof. IFM PAN
(Z12)

13:50-14:00

Chiralność i przewodnictwo elektryczne w nowych materiałach wielofunkcyjnych do zastosowań w elektronice
Projekt NAWA-POLONIUM (PB 12.31): BPN/BFR/2021/1/00001/U/00001
(2022-2023)

dr hab.
I. Olejniczak

 

14:00-14:10

Wpływ temperatury i ciśnienia na helikalną sieć wiązań wodorowych nowych elektrolitów stałych
Projekt badawczy PRELUDIUM (PB 12.30): 2019/35/N/ST5/03324 (2020-2023)

mgr inż.
S. Zięba

14:10-14:20

P O D S U M O W A N I E  I  Z A M K N I Ę C I E

Dyrektor

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego