BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w dniu 13.03.2023:

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dnia: 13.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:30 w auli IFM PAN

referat pt.:

Europejskie Laboratorium Pól Magnetycznych (EMFL)

wygłosi

prof. dr. hab. Adam Babiński

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Dynamika cieczy jonowej i przewodnictwo elektryczne w jonożelach nano oraz mikrocelulozy

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego