BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 17.03.2023:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.03.2023 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ tetrameryzacji stosów TCNQ na widma wibracyjne soli
(N-Xy-Qn)(TCNQ)2"

wygłosi

dr inż. Bolesław Barszcz

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego