BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 20.03.2023:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Sylwii Zięby

pt.:

Własności optyczne, termiczne i transportowe przewodników protonowych z dynamiczną, helikoidalną siecią wiązań wodorowych utworzoną przez sole imidazoliowe aromatycznych kwasów karboksylowych

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Maria Gazda - Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Joachim Kusz - Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Marek Szafrański - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego