BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 21.03.2023:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 21.03.2023 roku (wtorek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Adama Mizery

pt.:

Właściwości optyczne oraz elektryczne nowych polimerów i kopolimerów pochodnych polipirolu

Promotor: dr hab. Andrzej Łapiński, prof. IFM PAN

Recenzenci:

dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
prof. dr hab. Jacek Waluk - Instytut Chemii Fizycznej PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego