BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 27.03.2023:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.03.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w trybie hybrydowym

referat pt.:

Niskotemperaturowa faza ferrielektryczna w PbZrO3

wygłosi

prof. dr hab. Zbigniew Trybuła

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego