BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 15.05.2023:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 15.05.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w formie hybrydowej

referat pt.:

Supramolekularne elektrolity stałe: w poszukiwaniu super żelatora

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski, prof. IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego