BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 15.06.2023:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 15.06.2023 roku (czwartek)
o godzinie 13:15 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mieszko Kołodzieja

pt.:

Termodynamiczne aspekty tworzenia faz magnetycznie twardych o strukturze tetragonalnej w wybranych stopach na bazie żelaza oraz charakteryzacja ich właściwości fizycznych

Promotor: dr hab. Zbigniew Śniadecki

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Grabias

Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska - Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Waldemar Kaszuwara - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jerzy Wysłocki - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego