BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 16.06.2023:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 16.06.2023 roku (piątek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Błażeja Anastaziaka

pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne warstw Co/Ni

Promotor: dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Promotor pomocniczy: dr Weronika Andrzejewska

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Andrzej Wawro - Instytut Fizyki PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego