BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 11.09.2023:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 11.09.2023 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ nanoinkluzji na własności sprężyste wybranych układów modelowych twardych cząstek

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego