BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.01.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 08.01.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Wpływ iminy na właściwości dielektryczne P3HT:PCBM

wygłosi

dr Jolanta Świergiel

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego