BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 19.01.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 19.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Ultraszybkie foto-magnetyczne przełączanie kierunku magnetyzacji
w ferrimagnetycznych granatach

wygłosi

mgr inż. Tomasz Zalewski

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego