BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 26.01.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 2, ZN 3, ZN 5

Dnia: 26.01.2024 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Preparatyka i właściwości dwuwymiarowych powierzchniowych stopów metali ziem rzadkich na Pt(111)

wygłosi

mgr inż. Marta Przychodnia

Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego