BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 11.03.2024:

SEMINARIUM

Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Dnia: 11.03.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Hybrydowe nanokompozyty na bazie nanocząstek złota jako obiecujące materiały fotoaktywne do skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej

wygłosi

dr inż. Paulina Błaszkiewicz

Centrum NanoBiomedycznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój metod i możliwości wytwarzania nanomateriałów implikuje postęp w zakresie udoskonalania i stosowania nowych procedur medycznych. Na wielu płaszczyznach prowadzone są badania interdyscyplinarne mające na celu znalezienie skutecznych metod diagnostycznych i/lub terapeutycznych wykorzystujących m.in. nanocząstki metaliczne. Określenie właściwości fotofizycznych nanocząstek oraz zbadanie ich oddziaływań z materiałem biologicznym dostarcza istotnych informacji, pozwalających stworzyć coraz lepsze systemy dostarczania leków lub szczepionek oraz zidentyfikować wystąpienie potencjalnych skutków ubocznych. Głównym celem jest połączenie oraz udoskonalenie fotodynamicznych i fototermicznych funkcji terapeutycznych poprzez przygotowanie i zbadanie nanocząstek złota pokrytych ditlenkiem tytanu i polidopaminą z chemicznie przyłączonym barwnikiem organicznym – pochodną chlorofilową oraz białkowym biokoniugatem EGF. Szczegółowe cele badawcze obejmują syntezę i optymalizację nanocząstek złota o różnych kształtach wykazujących rezonans plazmonowy w obszarze okna terapeutycznego, funkcjonalizację otrzymanych nanocząstek złota ditlenkiem tytanu oraz polidopaminą, chemiczną funkcjonalizację otrzymanego układu z pochodnymi chlorofili oraz testy biologiczne z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Badania pozwolą zrozumieć, czy kształt nanocząstek złota w układach hybrydowych z barwnikiem powoduje różnice (i jakiego rodzaju) w wydajności generowania tlenu singletowego oraz czy wzmacnia efekt fototermiczny w zdrowych i nowotworowych komórkach. Osiągnięcia uzyskane w projekcie pozwolą na wyselekcjonowanie najlepszego układu na bazie nanocząstek złota (o określonym kształcie i funkcjonalizacji), który ma znaczny potencjał w zastosowaniach fotomedycznych przede wszystkim w terapii fototermicznej, ale mogą również mieć zastosowanie w podwójnej, skojarzonej terapii fototermicznej/fotodynamicznej lub terapii fototermicznej/farmakoterapii. Dowiemy się, w jaki sposób można efektywniej generować tlen singletowy oraz wzmocnić efekt fototermiczny badanych układów nanokompozytowych na bazie nanocząstek złota o różnych kształtach z barwnikami chlorofilowymi.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego