BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 08.05.2024:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 08.05.2024 roku (środa)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Barbary Laskowskiej

pt.:

Efekt wiązania chemicznego w układach typu fuleren-chromofor organiczny badany metodami spektroskopowymi

Promotor: dr hab. Iwona Olejniczak

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Kempiński - Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego