BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 27.05.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 27.05.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Indukowane światłem nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe w materiałach organicznych

wygłosi

prof. dr hab. Roman Świetlik

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego