BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 17.06.2024:

SEMINARIUM

Zakładów Naukowych ZN 4, ZN 7, ZN 8

Dnia: 17.06.2024 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli Instytutu

referat pt.:

Anomalna rozszerzalność termiczna i ściśliwość liniowa w solach imidazoliowych z helikalną strukturą wiązań wodorowych

wygłosi

dr inż. Sylwia Zięba

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego