Archiwum wiadomości

Lista rankingowa konkursu PSD IPAN

Lista rankingowa konkursu nr 20/2020/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Wykład z cyklu Fizyka Warta Poznania

Plakat wykładu z cyklu Fizyka Warta Poznania

Instytut Fizyki Molekularnej zaprasza 5 października 2020 roku o godzinie 15:00 na wykład on-line z cyklu Fizyka Warta Poznania pt. Czysta energia - ogniwa paliwowe, który wygłosi dr inż. Łukasz Lindner.

Więcej informacji na stronie Fizyka Warta Poznania.

Zobacz plakat wykładu.

Granty Interwencyjne NAWA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

Więcej informacji: nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

Lista rankingowa konkursu PSD IPAN

Lista rankingowa konkursu nr 19/2020/IFM/PSD w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Ranking kandydatów w Konkursie na doktoranckie stypendium naukowe NCN

Ranking kandydatów w Konkursie na doktoranckie stypendium naukowe NCN w ramach projektu badawczego Preludium Bis 1 pt. Projektowanie przyszłych magnesów trwałych

(Procedura nr 19/2020/IFM/PSD)

Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 21 września 2020 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Zakładu Teorii Ciała Stałego

Ogłoszenie o rekrutacji.

Dr inż. Łukasz Lindner przedstawicielem IFM PAN w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej

Wielkopolska Platforma Wodorowa - Akt powołania

W dniu 23 lipca br. dr inż. Łukasz Lindner został powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka do udziału w pracach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Wielkopolska Platforma Wodorowa jest ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającym na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w Regionie a także organizacji konferencji i spotkań poświęconych tematyce wodorowej.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 1 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Rekrutacja na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS 1 oraz do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk przy Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Termin składania dokumentów na konkurs upływa 24 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 (CEST).

Strona internetowa Zakładu Teorii Ciała Stałego

Ogłoszenie o rekrutacji.

Strona 8 z 25