BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Stypendia dla młodych badaczy

Decyzją z dnia 29 maja 2018 r. Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca laureatami Stypendium dla młodych badaczy zostali mgr Krzysztof Ptaszyński i dr Krzysztof Wójcik.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w październiku.
Serdecznie gratulujemy.

Szczegóły na stronie: http://www.poznan.pl/mim/studia/news/przyznano-nagrode-naukowa-miasta-poznania-i-stypendia-dla-mlodych-badaczy,119496.html

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego