BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Diamentowy grant 2018 dla inż. Wojciecha Marciniaka

Inż. Wojciech Marciniak, wykonujący obecnie swoją pracę magisterską w IFM PAN, został laureatem 7 edycji Programu Diamentowy grant 2018.

Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 220 tys. zł na realizację jego projektu pt.: Badanie mechanizmu  transportu koefektorów hemoglobiny przez błonę komórkową erytrocytów metodami symulacji komputerowych, który realizowany będzie na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.

Inż. Wojciech Marciniak jest obecnie stypendystą w realizowanym w IFM PAN projekcie: Wpływ nieporządku chemicznego na własności wybranych magnesów trwałych niezawierających pierwiastków ziem rzadkich,
finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing. Program Homing jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 Logotypy

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego