BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr inż. Iga Aleksandra Jankowska uzyskała nominację w kategorii „Naukowiec Przyszłości” do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. Nominacja, została przyznana za realizację projektu naukowego „Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi”.

Organizatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Patronem honorowym nagrody jest dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest popularyzowanie i promowanie proinnowacyjnego i perspektywicznego sposobu myślenia, którego efekty będą mogły stanowić podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Jest to prestiżowe wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz przedsiębiorstwa, które wdrażając nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju kraju. Nagroda przyznawana jest również naukowcom, uczelniom, jednostkom i instytucjom naukowym realizującym innowacyjne projekty.

Wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2019 roku, na uroczystej Gali z udziałem ogólnopolskich mediów, podczas IV Forum Inteligentnego Rozwoju. Natomiast w czerwcu 2019 roku laureaci w kategorii „Naukowiec przyszłości” spotkają się na uroczystej Gali „Polscy naukowcy przyszłości”.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego