BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Molekularnej wspólnie z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, Instytutem Dendrologii PAN, Instytutem Genetyki Człowieka PAN oraz z Instytutem Genetyki Roślin PAN będzie prowadził Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN). Nowa szkoła doktorska kształcić będzie kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki medyczne oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

Pierwsze zajęcia w szkole rozpoczną się 1 października 2019 r.

Więcej o PSD IPAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego