BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

XXXV Warsztaty Naukowe „Lato z Helem”

W Odolanowie, w Zakładzie Fizyk Niskich Temperatur Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, odbyły się XXXV Warsztaty Naukowe „Lato z Helem” (26.6.2019 - 6.7.2019). Wiodącą tematyką Warsztatów była "Fizyka niskich temperatur".

Warsztaty Naukowe „Lato z Helem”, to niepowtarzalne spotkanie młodzieży, uczniów oraz studentów przyjeżdżających do Odolanowa z najwybitniejszymi fizykami z całej Polski.

W ramach XXXV Warsztatów, w dniu 5 lipca, miała miejsce specjalna Sesja Jubileuszowa „Hel w Odolanowie – nauka, przemysł, edukacja”, poświęcona pamięci Profesora Jana Stankowskiego – pomysłodawcy i wieloletniego
kierownika naukowego „Lata z Helem”.

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego