BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Szkolenie NCN i NAWA

W imieniu Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania oraz procedury oceny wniosków grantowych. Szkolenie odbędzie się 14 lutego 2020 r. w auli Instytutu i zostanie przeprowadzone przez pracowników NCN oraz NAWA.

W celu zapewnienia dostatecznej liczby miejsc, osoby niebędące pracownikami IFM PAN, proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu pod nr tel. 61 86 95 181.

Plan szkolenia:

9:00 Początek szkolenia
  Konkursy NCN (krajowe i międzynarodowe)
  Dokumentacja i konstrukcja wniosku
10:30 Przerwa
10:45 Ograniczenia w składaniu wniosków
  Wynagrodzenia i stypendia
  Procedura oceny wniosków
  Dyskusja – pytania
12:30 Przerwa
12:40 Konkursy NAWA
  Zakończenie

Godziny trwania paneli oraz przerw mogą ulec zmianie.

NCN, NAWA

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego