BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zmarł Tomasz Bilski, wieloletni pracownik IFM PAN

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

Tomasza Bilskiego

wieloletniego pracownika Warsztatów Mechanicznych
Instytutu Fizyki Molekularnej PAN (1992-2019). W życiu zawodowym
pracował jako tokarz i mechanik, zajmował się ulepszaniem i wykonywaniem
aparatury naukowo-badawczej koniecznej dla prac prowadzonych w Instytucie.

W naszej pamięci pozostanie jako serdeczny, uczynny przyjaciel i kolega.

 

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 


Pogrzeb odbędzie się 23 września 2021 roku o godzinie 11:00
na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego