BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Ryszard Ferchmin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2021 roku
odszedł nasz Przyjaciel

ś.p.

Prof. dr hab. Andrzej Ryszard Ferchmin

Emerytowany profesor, długoletni pracownik Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (1972-2007), uczony o rozległej wiedzy, ogromnym autorytecie i uznanym w świecie dorobku naukowym, specjalista w dziedzinie amorficznych i nanokrystalicznych materiałów magnetycznych, wieloletni członek Rady Naukowej IFM PAN.

Wolą śp.  Profesora przekazaną w Nocie Testamentowej (19.11.2002) jest, aby wszelkie wydatki związane z obrzędem pogrzebu były przeznaczone na cele dobroczynne i dzieła charytatywne sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Rodzinie i Najbliższym szczere wyrazy współczucia składają:
Dyrekcja, Rada Naukowa, Pracownicy
Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 grudnia 2021 (wtorek),
w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na Morasku ul. Sióstr Misjonarek 8
12.00 – Różaniec, 12.30 - Msza Św. Pogrzebowa,
pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Morasko.

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego