BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zmarł prof. dr hab. Roman Micnas

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2022 roku w wieku 74 lat zmarł

ś.p.

Prof. dr hab. Roman Micnas

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Światowej klasy ekspert w dziedzinie fizyki teoretycznej, fizyki materii skondensowanej: teorii magnetyzmu,
silnie skorelowanych układów elektronowych i bozonowych, nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, przemian fazowych i zjawisk krytycznych.

 Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN od 2015 roku; Członek Prezydium PAN od 2015 roku.

Członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu (1996–2018);
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN od 2009 roku;
Członek Komitetu Fizyki PAN.

 Członek Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005–2012); Prodziekan ds. naukowych Wydziału Fizyki UAM (1991–2002);
Członek rad redakcyjnych: „Acta Physica Polonica A”, „Open Physics”; Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
European Physical Society (Individual Ordinary Member); American Physical Society; American Association for Advancement of Science.

Przewodniczący The European Conference „Physics of Magnetism” (1993–2014).

Laureat Subsydium Profesorskiego FNP (2003-2006);
Laureat Nagród Naukowych Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1975, 1980, 1981, 1983, 1986);
Ministra Edukacji Narodowej (1989, 1991, 1997);
Sekretarza Naukowego PAN (1989, 1991);
Laureat Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie fizyki (1989).

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa, Pracownicy oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego