BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 • Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Praga, Republika Czeska
 • Institute of Solid State Physics, Solid States Electrolytes Department, Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria
 • Northern Illinois University, DeKalb, Stany Zjednoczone
 • University of Latvia, Ryga, Łotwa
 • Centrum NanoBioMedyczne UAM, Poznań
 • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 • Opolski Uniwersytet Technologiczny w Opolu
 • Politechnika Poznańska, Poznań
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny, Poznań
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego