Top Menu - EN

 • Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
 • Institute of Solid State Physics, Solid States Electrolytes Department, Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 • Northern Illinois University, DeKalb, USA
 • University of Latvia, Riga, Latvia
 • Adam Mickiewicz University in Poznan
 • Institute of Electronic Materials Technology, Warszawa
 • Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Wroclaw
 • Institute of Nonferrous Metals, Gliwice
 • Institute of Plant Protection, National Research Institute, Poznań
 • NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Pedagogical University of Cracow
 • Poznan University of Medical Sciences
 • Poznan University of Technology
 • Rzeszow University of Technology
 • University of Opole

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego