BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Projekty finansowane lub dofinansowane przez intytucje/organizacje krajowe: NCN, NCBIR, MNISW, NAWA

 • Zadania badawcze - Badania właściwości fizycznych metamateriałów mechanicznych, 2019 - 2021
  Zakład Fizyki Komputerowej Układów Złożonych (Z10)
  prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski
 • Auksetyczność poprzez nanoinkluzje - 2017/27/B/ST3/02955 (OPUS 14) DEC-2017/27/B/ST3/02955
  prof. dr hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
  27.06.2018-26.06.2022
 • Grant miniatura NCN (2021/05/X/ST3/01200) -  Polish National Science Center, 2021 – 2022
  „Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekularnymi – porównanie auksetyczności.”
  dr Jakub Narojczyk (kierownik)
 • Projekt badawczy działań zintegrowanych PHC Polonium na lata 2016-2017
  „Wielofunkcyjne chromofory ciekłokrystaliczne pochodnych bipirymidyny do trójwymiarowego (3CD) przechowywania danych.”
  Projekt był wykonywany we współpracy IFM PAN (dr hab. P. Kędziora) oraz laboratorium Institute des Sciences Chimiques de Rennes, Universite de Rennes (prof. F. Camerel)
 • Grant obliczeniowy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, 2017-2022
  Komputerowe modelowanie inkluzji w wybranych modelach kryształów kubicznych
  dr Jakub Narojczyk (kierownik)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego