BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Organizowane i współorganizowane konferencje

Wykłady i komunikaty wygłoszone na konferencjach

  • Jakub Narojczyk, „Poisson's Ratio of the f.c.c. Hard Sphere Crystals with Periodically Arranged Nanoinclusions of Hard Spheres of Another Diameter” 47th Congress of Polish Physicists Bydgoszcz, 19-23/09/2021 - (wykład);
  • Jakub Narojczyk, „Modification of Elastic Properties of the f.c.c. Hard Sphere Crystals Using Periodically Arranged Nanoinclusions of Hard Spheres of Another Diameter” 17th International Conference on Functional and Nanostructured Materials, Paralia Katerinis, Greece, September 4-11, 2021, p.55 – (wykład zdalny).
  • Przemysław Kędziora, S. van Cleuvenbergen, G. Depotter, K. Clays, „Second-order NLO response in chiral ferroelectric liquid crystals”, 17th Conference on Functional and Nanostructured Materials, Paralia Katerinis, Greece, September 4-11, 2021, p.40 – (wykład zdalny)
  • Konstantin V. Tretiakov, „ Strategy locomotion of metastatic cancer cells: Is it a Lévy-like movement?”, 17th Conference on Functional and Nanostructured Materials, Paralia Katerinis, Greece, 2021, p.69 – (wykład)
  • Krzysztof W. Wojciechowski, Mikołaj Bilski, Paweł M. Pigłowski, „Extreme (maximum) Poisson’s ratios in some planar systems”, 17th Conference on Functional and Nanostructured Materials, Paralia Katerinis, Greece, 2021, p.73 – (wykład)
  • Konstantin V. Tretiakov, "Auksetyczne, częściowo auksetyczne i nieauksetyczne zachowanie w kryształach twardych tetramerów cyklicznych", 47 Zjazd Fizyków Polskich, Bydgoszcz, Poland, 19-23 September 2021, p.179 - (wykład)
 
 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego