BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Diamentowy Grant VI edycja

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych.
nr DI2016 015846 (PB 12-28) 30.08.2017-29.08.202020
mgr inż. Sylwia Zięba

Projekt Iuventus Plus, IV edycja

Synteza i właściwości fotoelektrochemiczne nowych układów hybrydowych tlenku grafemu z modyfikatorami organicznymi dla zastosowań w optoelektronice molekularnej.
nr IP2014 025673(PB 12.26) 19.03.2015-18.03.2017
dr inż.  Kornelia Lewandowska

OPUS-9

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.
liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.27) 13.03.2016-12.04.2019
dr inż. 
Kornelia Lewandowska

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego