BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Wyposażenie, aparatura badawcza

  • Powlekacz obrotowy Laurell W5-650MZ-23NPPB,

  • Przystawka ATR do spektrometru Bruker Equinox 55,

  • Spektrometr FT-IR Bruker Equinox 55 (FIR, IR, NIR) wyposażony w mikroskop Bruker Hyperion 1000 umożliwiający pomiary próbek mikroskopowych w świetle spolaryzowanym w trybach odbiciowym i transmisyjnym,

  • Spektrometr ramanowski Labram HR HORIBA Jobin Yvon wyposażony w laser He‑Ne (λ = 633 nm), przestajalny laser argonowy Stabilite 2017 (454 ≤ λ ≤ 514 nm) oraz w laser półprzewodnikowy Innovative Fotonic Solutions (λ = 785 nm),

  • Spektrofotometr VIS-UV Hitachi U-2900,

  • Spektrofluorymetr Hitachi F-7000,

  • Aparatura do badań przewodnictwa stałoprądowego oraz siły termoelektrycznej (home made),

  • Układ do badań temperaturowych widm IR i Ramana oraz przewodnictwa stałoprądowego (10 – 600 K).

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego