BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenia w 2019 roku:

SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 20.12.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Niejednorodności strukturalne w szkłach metalicznych

wygłosi

dr hab. inż. Zbigniew Śniadecki


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 19.12.2019 roku (czwartek)
w sali 227

referat pt.:

Proces samoorganizacji i stabilność molekularna układów LC/CNC
w monowarstwach na granicy faz

wygłosi

dr inż. Natalia Bielejewska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 13.12.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności lokalizacyjne fal spinowych w planarnych kryształach
i kwazikryształach magnonicznych

wygłosi

dr Justyna Rychły


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego

Dnia: 12.12.2019 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Natura produkcji entropii w otwartych układach kwantowych

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 09.12.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności magnetyczne brownmillerytu Ca2Fe2O5 dotowanego Al

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 06.12.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ferrimagnetyczne warstwy RE-TM(RE – ziemia rzadka, TM – metal przejściowy).
Subiektywna relacja z perspektywy półwiecza

wygłosi

prof. dr hab. Feliks Stobiecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.11.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stany Majorany w nadprzewodzącym drucie z oddziaływaniem kulombowskim na węzłach

wygłosi

dr hab. Piotr Stefański, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 28.11.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Współczynnik Poissona w kryształach twardych kul z periodycznymi inkluzjami nanowarstw (001) kul o innych rozmiarach przy różnych wartościach ciśnienia zewnętrznego

wygłosi

dr inż. Jakub Narojczyk


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 27.11.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Defekty a niestabilność sieci krystalicznej
w antyferroelektrycznym PbZrO3

wygłosi

dr Dariusz Kajewski

Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 26.11.2019 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Krzysztofa Ptaszyńskiego

pt.:

Nierównowagowa fizyka statystyczna układów kropek kwantowych: fluktuacje prądowe i termodynamika przepływu informacji

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Bułka

Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) - recenzja

prof. dr hab. Ireneusz Weymann (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.11.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności braunmilerytów Ca2Fe2-xAlxO5 wyznaczone z widma impedancji

wygłosi

dr hab. inż. Ewa Markiewicz


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.11.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Cienkowarstwowe fazy MAX i MXenes

wygłosi

dr hab. Lesław Smardz


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 20.11.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Podstawy oraz możliwości Spektrometrii Mas Jonów Wtórnych (SIMS)

wygłosi

dr Paweł Michałowski

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa

Spektrometria Mas Jonów Wtórnych (Secondary Ion Mass Spectroscopy - SIMS) jest destrukcyjną metodą badania polegającą na trawieniu powierzchni próbki poprzez bombardowanie wiązką jonów pierwotnych, a następnie przeprowadzając analizę masową zjonizowanej materii określa się skład pierwiastkowego badanej próbki. Wraz z odtrawianiem kolejnych warstw materiału uzyskuje się informacje dotyczącą zmiany kompozycji próbki funkcji głębokości, tzw. profil wgłębny. Spektrometr CAMECA IMS SC Ultra pozwala na uzyskanie subnanometrowej rozdzielczości wgłębnej. Jest to bardzo czuła metoda, pozwalająca na wykrywanie większości zanieczyszczeń i domieszek o koncentracji rzędu 1015 at/cm3 (w niektórych przypadkach nawet 1012 at/cm3). Dzięki niej można określać poziomy domieszek, oceniać stabilność warstw, wyznaczać parametry dyfuzji oraz opisywać inne zjawiska zachodzące podczas wytwarzania i obróbki próbek.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.11.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ferroelectric-relaxor crossover in (1-x)Pb(Fe0.5Nb0.5)O3-xBiFeO3 solid solutions

wygłosi

Uroš Prah

Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.11.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetometria z zastosowaniem zdefektowanych diamentów

wygłosi

dr hab. inż. Piotr Kuświk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.11.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przykład nieporządku w Pd2MnGe badany metodami DFT

wygłosi

dr hab. Maria Pugaczowa-Michalska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.11.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w auli

referat pt.:

Separacja izotopu He3 - problem czystej energii

wygłosi

dr hab. Wojciech Kempiński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 28.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Entropy of mixing and entropy of assimilation

wygłosi

Prof. Arieh Ben-Naim

Hebrew University of Jerusalem

This lecture is addressed to anyone who has studied thermodynamics. It is more of an "educational,” or pedagogical character, rather than a research topic.
The main idea is that contrary to what is written in most textbooks, mixing of ideal gases, by itself, does not affect any thermodynamic property of the system. In particular, the entropy of the system does not change when mixing ideal gases. Hence, thermodynamically speaking, mixing, by itself, is a "non-thermodynamic-process.” The process of mixing can be either reversible or irreversible. The same is true for de-mixing processes.
The process of assimilation, involving indistinguishable particles is introduced. It is shown that assimilation does affect the entropy of a system. The informational-theoretical aspects of mixing and assimilation are discussed.

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 25.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Uporządkowanie ładunku w solach (BEDT-TTF)2RR’SO3

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wolno relaksujące centra paramagnetyczne w materiałach grafenowych

wygłosi

dr inż. Roman Strzelczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ładunkowy i wielokanałowy efekt Kondo w nanostrukturach

wygłosi

prof. dr hab. Stanisław Lipiński


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 17.10.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Filipa Lisieckiego

pt.:

Fale spinowe w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik

Recenzenci:

dr hab. Marek Kisielewski prof. UwB (Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku) - recenzja

prof. dr hab. Andrzej Wawro (Instytut Fizyki PAN) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Struktura molekularna wodnych roztworów ksylitolu

wygłosi

dr Iwona Płowaś-Korus


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 11.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb

wygłosi

dr inż. Karol Synoradzki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 10.10.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Współczynnik Poissona układu dwuwymiarowych tetramerów cyklicznych

wygłosi

dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 07.10.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ dynamiki molekularnej na przewodnictwo protonowe w kompozytach celulozy z imidazolem

wygłosi

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 04.10.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowoczesne materiały magnetycznie miękkie

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Idzikowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.09.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Absorpcja wodoru w cienkich warstwach ziem rzadkich

wygłosi

mgr inż. Mateusz Wachowiak

doktorant


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 26.06.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Układy złożone z cząsteczek
o konkurencyjnych oddziaływaniach w ograniczonej geometrii

wygłosi

dr hab. Wojciech Góźdź, prof. IChF PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 14.06.2019 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Knapkiewicz

pt.:

Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów

Promotor: dr hab. Adam Rachocki

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - recenzja

prof. dr hab. Tomasz Martyński (Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 13.06.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Termodynamika nierównowagowa układów kropek kwantowych

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

laureat Stypendium Naukowego Miasta Poznania (2018), laureat konkursu Poznańskiego Oddziału PAN (2018), laureat stypendium Prezesa PAN (2018)


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 10.06.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport protonów w nanokompozytowych przewodnikach CNC/Im

wygłosi

dr inż. Łukasz Lindner


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 07.06.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ podstawienia w pierścieniach aromatycznych anionu na przewodnictwo soli imidazoliowych

wygłosi

mgr inż. Sylwia Zięba

doktorantka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 03.06.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lepkościowe konsekwencje samoorganizacji molekuł dioli

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 31.05.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport elektryczny przez urządzenia nanoelektromechaniczne w zakresie silnych korelacji

wygłosi

mgr inż. Patryk Florków

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 27.05.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kinetyka procesów termicznych w nanokompozytowym przewodniku protonowym CNC/Im

wygłosi

dr hab. inż. Michał Bielejewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 24.05.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie wymienne typu „exchange bias” w układach warstwowych NiO/Co/Au i NiO/Co/NiO wykazujących prostopadłą anizotropię magnetyczną

wygłosi

mgr inż. Mateusz Kowacz

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 23.05.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Właściwości układu twardych sfer – weryfikacja za pomocą symulacji komputerowych dużej skali

wygłosi

dr inż. Sławomir Pieprzyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 20.05.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Efekty nielokalne w złączu Josephsona z podwójną kropką kwantową

wygłosi

dr inż. Damian Tomaszewski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 17.05.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania STM wzrostu Cu na powierzchni Si(100)-(2x1)

wygłosi

mgr inż. Paweł Wojciechowski

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 13.05.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Electrocaloric and magnetocaloric properties of Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 - based ceramic materials

wygłosi

dr Hana Ursic

Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 10.05.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Przewodnictwo elektryczne oraz struktura elektronowa domieszkowanych pochodnych polipirolu

wygłosi

mgr inż. Adam Mizera

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 09.05.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Elektrooptyczny efekt Kerra w błękitnych fazach ciekłokrystalicznych

wygłosi

mgr inż. Tetiana Yevchenko

doktorantka


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 06.05.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Lepkościowe konsekwencje samoorganizacji molekuł dioli

wygłosi

dr Jolanta Świergiel


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 06.05.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Who is the winner? Artificial Intelligence and Machine Learning in the Science of Rating and Ranking

wygłosi

dr Hanna Kujawska

University of Bergen, Norway

We are living in a data-driven world. Advances in artificial intelligence (AI) could impact nearly all aspects of society: the labor market, transportation, healthcare, education, and national security. The booming IT industry collects large amounts of user preference and behavioral data to make various decisions. In many cases, these data are in diverse rank format instead of numerical values over alternatives – for example, how voters rank candidates, consumers choose one product over another, search engines rank webpages. Ratings and rankings are everywhere, but how exactly do they work? Who is the winner? This seminar presentation aims to share and discuss recent progress in machine learn-ing and decision-making from rank-data as well as provide an overview of the funda-mental ideas behind mathematical rating systems, i.e. reference to classical properties and algorithms for handling rank data.
Preference aggregation is the process of combining multiple individually ranked lists (of alternatives) towards choosing a winner from the list of options. The question we ex-plore here is can winners or representative rankings be predicted using machine learn-ing methods. The primary research objective conducted in experimental study is learna-bility of linear ranking of the alternatives in pairwise comparison. With its different con-figurations, the set of agents (voters) have preferences (votes) over a set of alternatives (candidates). Taking as input the preferences of all agents (so called profile), the mech-anism outputs an aggregated preference ranking of all alternatives or calculate the out-come as a single winner. Specifically, we focus on winner prediction based on the fol-lowing voting rules:
1. Kemeny voting (chooses the ranking which is closest to the individual rankings based on the total number of pairwise switches.)
2. Borda voting (which assigns n-1 points to a top ranked choice, n-2 points to sec-ond ranked choice, down to 0 points for a bottom ranked alternative. Finally, ranks alternatives of n candidates according to total number of points.)
3. Dodgson voting (which elects Condorcet winner by making swaps of adjacent candidates. The winner is the candidate that needs the minimum number of swaps).
Clearly, aggregated rank learning problem has a strong impact on identifying the winner, as determining Kemeny winner is NP-hard (over 4 candidates). The experimental study performs a comparison of several machine learning methods. In particular we explore XGBoost, Linear Support Vector Machines, Multilayer Perceptron and regularized linear classifiers with stochastic gradient descent for Borda, Kemeny and Dodgson methods with the goal of establishing the best trade-offs between search time and performance. We analyze the performance of our approaches on two datasets: one obtained from Spotify and a high-dimension synthetic dataset.
Key words: rank aggregation, preference aggregation, supervised machine learning, multi-agent systems, computational social choice


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 29.04.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Różnorodność własności fizycznych faz międzymetalicznych na wybranych przykładach

wygłosi

dr Magdalena Wencka


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 26.04.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowe aspekty badań magnetooporu

wygłosi

prof. dr hab. Bogdan Idzikowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 25.04.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Opis i mechanizmy zachowań auksetycznych w układach 2D

wygłosi

dr hab. Arkadiusz Brańka, prof. IFM PAN


SEMINARIUM ODWOŁANE:

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 24.04.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Różnorodność własności fizycznych faz międzymetalicznych na wybranych przykładach

wygłosi

dr Magdalena Wencka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 12.04.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

L10FeNi - właściwości magnetyczne i strukturalne

wygłosi

mgr Mieszko Kołodziej

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 11.04.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Wiskoelastyczne własności chiralnych ciekłych kryształów

wygłosi

dr inż. Dorota Dardas


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 09.04.2019 roku (wtorek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Efekty dynamiczne i nielokalne w transporcie przez układy kropek kwantowych

wygłosi

dr Grzegorz Michałek


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 08.04.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Polimerowe kompozyty protonowo przewodzące oparte na mikro i nanowłóknach celulozy

wygłosi

dr inż. Iga Jankowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 05.04.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Synteza, wodorowanie i właściwości cienkich warstw metalicznych

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 04.04.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Interfacial Phenomena in Ferromagnetic/Non-Magnetic Thin-Films: DMI and Proximity Magnetisation; Spin Transport, Spin-Mixing Conductance and the Spin Diffusion Length

wygłosi

Professor D. Atkinson

Department of Physics, Durham University, Durham, UK

Abstract

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 01.04.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stabilność fazowa LiMn2O4

wygłosi

dr hab. Waldemar Bednarski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 29.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Dynamika prądów i namagnesowania wywołana spinowo zależnym ekranowaniem w heterostrukturach magnetoelektrycznych

wygłosi

dr Piotr Graczyk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 28.03.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Dynamika namagnesowania
cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

wygłosi

mgr Adam Krysztofik


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 27.03.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Stany podstawowe niskowymiarowych przewodników organicznych: lokalizacja ładunku, nadprzewodnictwo, dwufunkcyjność

wygłosi

dr Iwona Olejniczak


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 26.03.2019 roku (wtorek)
o godzinie 12:00 w auli

referat pt.:

Badanie wybranych właściwości związków bizmutu na bazie tlenków metali za pomocą teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr inż. Jakub Kaczkowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.03.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności magnetyczne nanokrystalicznego heksaferrytu Sr0.95Nd0.05Fe12-xScxO19: diagram fazowy (Tcone, H, x)

wygłosi

dr Andrzej Hilczer


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 22.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Kinetyka absorpcji i desorpcji wodoru w nanomateriałach na bazie magnezu

wygłosi

mgr inż. Sebastian Pacanowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 20.03.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Modelowanie materiałów magnetycznych z wykorzystaniem teorii funkcjonału gęstości

wygłosi

dr inż. Mirosław Werwiński


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.03.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

NMR w zastosowaniach "food science"

wygłosi

dr hab. Adam Rachocki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego Y3Fe5O12

wygłosi

mgr Adam Krysztofik


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 14.03.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ struktury molekularnej na przewodnictwo protonowe w wybranych solach związków heterocyklicznych i kompozytach polimerowych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 13.03.2019 roku (środa)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Magnetyczne diagramy fazowe
niecentrosymetrycznych układów CeCo1-xFexGe3 i Ce1-xPrxCoGe3 – wpływ elektronów 3d i 4f

wygłosi

mgr inż. Przemysław Skokowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ przemian strukturalnych na magnetyzm stopów
na bazie (Hf,Cr)-Co-B

wygłosi

mgr inż. Andrzej Musiał


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 06.03.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ modyfikatorów organicznych na właściwości spektroskopowe
i fotoelektrochemiczne struktur węglowych do zastosowań
w optoelektronice organicznej

wygłosi

dr inż. Kornelia Lewandowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.03.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ ciśnienia na widma przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych

wygłosi

dr inż. Paweł Ławniczak


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 01.03.2019 roku (piątek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Krzysztofa Hyżorka

pt.:

Wpływ ograniczeń geometrycznych i polidyspersji rozmiarów cząstek na przewodnictwo cieplne układów modelowych

Promotor: dr hab. Konstantin Tretiakov, prof. IFM PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - recenzja

prof. dr hab. Jerzy Górecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 25.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Wpływ masy molekularnej polimeru HPMC na własności termiczne oraz strukturę jego hydrożelu

wygłosi

dr hab. Joanna Kowalczuk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 22.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania fal spinowych w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

wygłosi

mgr inż. Filip Lisiecki


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

Dnia: 20.02.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Spektroskopia magnetyczna nanomateriałów węglowych

wygłosi

dr hab. Maria Augustyniak-Jabłokow


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 18.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Nowy przewodnik protonowy K0.43(NH4)0.57)3H(SO4)2

wygłosi

dr hab. Maria Zdanowska-Frączek, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 15.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Stany Diraca w nadprzewodnikach PdBi oraz PdBi2

wygłosi

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 14.02.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Badanie wpływu ciśnienia na strukturę i własności sprężyste kryształu Yukawy z nanokanałami zorientowanymi w kierunku [001] za pomocą symulacji komputerowych

wygłosi

dr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 13.02.2019 roku (środa)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Termodynamiczne aspekty nieporządku strukturalnego i jego wpływ na magnetyzm wybranych stopów na bazie kobaltu

wygłosi

dr inż. Zbigniew Śniadecki


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 11.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Elektronowy rezonans paramagnetyczny w badaniach polimerów przewodzących

wygłosi

dr inż. Adam Ostrowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 08.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Oddziaływanie pomiędzy warstwami ferrimagnetyka i ferromagnetyka

wygłosi

mgr inż. Łukasz Frąckowiak


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 07.02.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Busza

pt.:

Korelacje spinowe i detekcja kwantowego splątania par Coopera metodą nierówności Bella i świadka splątania

Promotor: prof. dr hab. Jan Martinek
Promotor pomocniczy: dr inż. Damian Tomaszewski

Recenzenci:

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) - recenzja

prof. dr hab. Tadeusz Domański (Instytut Fizyki Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin) recenzja


Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 04.02.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania NMR a własności wybranych hybryd
organiczno-nieorganicznych

wygłosi

dr hab. Wojciech Medycki, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 01.02.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Ferromagnetic skyrmions in ultrathin films

wygłosi

mgr inż. Błażej Anastaziak


SEMINARIUM INSTYTUTOWE

przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego

Dnia: 31.01.2019 roku (czwartek)
o godzinie 13:00 w auli

referat pt.:

Wpływ otoczenia warstw ferromagnetycznych na anizotropię magnetyczną oraz oddziaływania wymienne

wygłosi

dr inż. Piotr Kuświk


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

Dnia: 31.01.2019 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Badania prostych modeli auksetyków
za pomocą metod analitycznych i symulacji komputerowych

wygłosi

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 28.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Projektowanie nowych przewodników protonowych

wygłosi

dr inż. Katarzyna Pogorzelec-Glaser


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

seminarium przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 25.01.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności optyczne, termiczne oraz transportowe przewodników protonowych soli kwasów dikarboksylowych o różnej wymiarowości sieci wiązań wodorowych

wygłosi

mgr inż. Małgorzata Widelicka


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 21.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Własności elektryczne i magnetyczne brownmillerytu Ca2Fe2O5

wygłosi

dr hab. Tadeusz Luciński, prof. IFM PAN


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 18.01.2019 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Giant superconducting proximity effect on spintronic anisotropy
in large-spin molecule

wygłosi

dr Krzysztof Wójcik


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

Dnia: 14.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Początek ery komputerów kwantowych

wygłosi

prof. dr hab. Jan Martinek


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2018 roku

Dnia: 08.01.2019 roku (wtorek)
o godzinie 08:30 w auli

8:30-8:40

Prezentacja Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski

8:40-9:00

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badania modeli metamateriałów i układów złożonych.
2016-2018

prof. dr hab.
Krzysztof Wojciechowski
(Z10)

9:00-9:20

Własności fizyczne cienkich warstw ciekłokrystalicznych.
2016-2018

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

9:20-9:35

Własności elastyczne ciekłokrystalicznych faz błękitnych.
grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST3/00564 (PB 6.11)
09.01.2018-08.01.2021

dr hab.
Arkadiusz Brańka,
prof. IFM PAN
(Z6)

9:35-9:40

Wytwarzanie i charakterystyka układów  nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształ.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST3/00473 (PB 6.10)
27.09.2017-26.09.2018

dr inż.
Natalia Bielejewska
(Z6)

9:40-10:20

PRZERWA

 

10:20-10:30

Prezentacja Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc

10:30-10:50

Przewodnictwo elektryczne i własności magnetyczne materiałów
o zlokalizowanych i zdelokalizowanych spinach.
2018-2020

dr hab.
Waldemar Bednarski
(Z1)

10:50-11:10

Zjawiska kolektywne w nowych multiferroikach oraz kolektywne mechanizmy transportu elektrycznego
w przewodnikach szybkich jonów i polimerach.
2017–2019

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN
(Z4)

11:10-11:20

Uniwersalne cechy przewodnictwa elektrycznego przewodników protonowych.
grant SONATA 8 nr 2014/15/D/ST3/03433 (PB 4.14)
12.08.2015-11.10.2018

dr inż.
Paweł Ławniczak
(Z4)

11:20-11:25

Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne
i magnetyczne kompozytów celuloza – spinel kobaltowy.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST5/00190 (PB 4.15) 
02.09.2017-01.09.2018

dr hab. inż.
Ewa Markiewicz
(Z4)

11:25-12:00

PRZERWA

 

12:00-12:20

Przewodnictwo elektryczne i dynamika molekularna w roztworach elektrolitów i solach organiczno-nieorganicznych o budowie molekularno-jonowej.
2017-2019

dr hab.
Wojciech Medycki,
prof. IFM PAN
(Z5)

12:20-12:25

Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia: polimery supramolekularne – polimery konwencjonalne
w szeregu homologicznym poliglikoli i innych związków.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST3/00492 (PB 5.11)
04.10.2017-03.10.2018

dr
Jolanta Świergiel
(Z5)

12:25-12:30

Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST4/01615 (PB 5.12)
23.12.2017-22.12.2018

dr
Iwona Płowaś-Korus
(Z5)

12:30-12:50

Molekularne procesy dynamiczne w funkcjonalnych materiałach dielektrycznych, złożonych układach
o zastosowaniach elektrochemicznych i biomateriałach.
2016-2018

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

12:50-13:05

Nowe, protonowo przewodzące kompozyty nanokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej cząsteczkami heterocyklicznymi zawierajacymi azot: od syntezy do mechanizmu przewodnictwa.
grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST8/00973 (PB 8.18)
07.02.2018-06.02.2021

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:05-13:15

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków
i metod konserwacji drewna zabytkowego.
projekt w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2b Rozwój”
nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 (PB 8.15)
lider projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
25.04.2016-24.04.2019

prof. dr hab.
Jadwiga Tritt-Goc
(Z8)

13:15-13:20

Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznym.
projekt MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/ST4/00150 (PB 8.17)
2.09.2017-01.09.2018

dr hab.
Joanna Kowalczuk
(Z8)

13:20-13:30

Otrzymywanie i właściwości nowych nanokompozytowych przewodników protonowych opartych na nanowłóknach celulozowych sfunkcjonalizowanych molekułami heterocyklicznymi.
grant SONATINA 1 nr 2017/24/C/ST5/00156 (PB 8.16)
02.10.2017-01.10.2020

dr inż.
Iga Jankowska
(Z8)

13:30-14:00

PRZERWA 

 

14:00-14:20

Dynamika spinowa elektronów przewodnictwa
w niskosymetrycznych układach zawierających zlokalizowane momenty magnetyczne. Komunikacja i kryptologia kwantowa
w elektronice ciała stałego.
2017-2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:20-14:35

Detekcja i badania kwantowego splątania elektronów
w nanoukładach.
grant OPUS 9 nr 2015/17/B/ST3/02799 (PB 13.17)
26.01.2016-25.10.2019

prof. dr hab.
Jan Martinek
(Z13)

14:35-14:55

Badania nowoczesnych materiałów węglowych i nadprzewodników pod kątem zwiększenia efektywności separacji izotopu 3He z helu.
2018-2020

dr hab.
Wojciech Kempiński,
prof. IFM PAN
(Z14)

14:55-15:00

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE

prof. dr hab.
Zbigniew Trybuła


SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE

z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2018 roku

Dnia: 07.01.2019 roku (poniedziałek)
o godzinie 08:30 w auli

Godzina

Temat

koordynator/ kierownik

 

8:30-8:35

OTWARCIE

dr hab.
Bartłomiej Andrzejewski,
prof. IFM PAN

8:35-8:45

Prezentacja Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

prof. dr hab.
Bogdan Bułka

8:45-9:05

Studia korelacji elektronowych, transportu, własności magnetycznych i ferroelektrycznych.
2017-2019

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:05-9:20

Nierównowagowa termodynamika elektronów w układach kropek kwantowych.
grant OPUS-11 nr 2016/21/B/ST3/02160 (PB 2.18)
27.01.2017-26.01.2020

prof. dr hab.
Bogdan Bułka
(Z2)

9:20-9:30

Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu – obliczenia z pierwszych zasad.
grant SONATA-11 nr 2016/21/D/ST3/03444 (PB 2.19)
24.01.2017-23.01.2020

dr inż.
Jakub Kaczkowski
(Z2)

9:30-9:40

Influence of chemical disorder on the properties of selected rare-earth free permanent magnets.
grant Homing nr Homing/2016-1/
01.01.2017-31.12.2018
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

dr inż.
Mirosław Werwiński
(Z2)

9:40-10:20

PRZERWA

 

10:20-10:50

Hybrydowe struktury warstwowe.
2016-2018

prof. dr hab.
Feliks Stobiecki
(Z3)

10:50-11:00

Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk(ferrimagnetyk).
grant SONATA BIS 5 nr 2015/18/E/ST3/00557 (PB 3.23)
27.04.2016-26.04.2020

dr inż.
Piotr Kuświk
(Z3)

11:00-11:10

Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór.
projekt Diamentowy Grant nr DI2014 010344 (PB 3.22)
01.09.2015-31.08.2019

mgr inż.
Sebastian Pacanowski
(Z3)

11:10-11:20

Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe.
projekt Diamentowy Grant nr DI2016 011946 (PB 3.25) (VI edycja)
07.09.2017-06.09.2021

mgr inż.
Mateusz Wachowiak
(Z3)

11:20-11:35

MagIC  - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics.
Project UNII EUROPEJSKIEJ HORIZON 2020
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovartion Staff Exchange
H2020-MSCA-RISE-2014 Contract No. 64434
Lider: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
01.02.2015-01.02.2019

prof. dr hab.
Janusz Dubowik 
(Z3)

11:35-12:10

PRZERWA

 

12:10-12:30

Własności elektronowe, magnetyczne i transportowe układów nanoskopowych i kropek kwantowych.
2018-2020

prof. dr hab.
Stefan Krompiewski
(Z9)

12:30-12:40

Efekt Kondo w złożonych układach skorelowanych kropek kwantowych.
Grant PRELUDIUM-10 nr 2015/19/N/ST3/01030 (PB 9.7)
26.09.2016-02.07.2018 na terenie UAM
03.07.2018-25.09.2019 na terenie IFM PAN

dr
Krzysztof Wójcik
(Z9)

12:40-13:00

Wpływ modyfikacji składu chemicznego na stan podstawowy związków i stopów międzymetalicznych,
z uwzględnieniem procesów amorfizacji i krystalizacji.
2016-2018

dr hab.
Tomasz Toliński,
prof. IFM PAN
(Z11)

13:00-13:10

Materiały magnetycznie twarde bez lantanowców otrzymywane z faz metastabilnych strukturalnie.
grant PRELUDIUM -12 nr 2016/23/N/ST3/03820 (PB 11.18)
03.07.2017-02.07.2020

mgr inż.
Andrzej Musiał
(Z11)

13:10-13:40

PRZERWA

 

13:40-14:00

Dynamika molekularna, stany elektronowe i przejścia fazowe
w organicznych przewodnikach i materiałach dla fotowoltaiki.
2018-2020

prof. dr hab.
Roman Świetlik
(Z12)

14:00-14:15

Wytwarzanie i właściwości optoelektroniczne kompozytów na bazie tlenku grafenu.
grant OPUS 9 nr 2015/17/ST8/01783 (PB 12.17)
Lider: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
13.04..2016-12.04.2019

dr inż.
Kornelia Lewandowska
(Z12)

14:15-14:25

Analiza właściwości fizykochemicznych nowych przewodników protonowych pochodnych kwasów dikarboksylowych.
projekt Diamentowy Grant nr 0158/DIA/2017/46(PB 12.28) (VI edycja)
30.08.2017-29.08.2020

mgr inż.
Sylwia Zięba
(Z12)

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego