BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

Wydarzenie w dniu 17.10.2019:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 17.10.2019 roku (czwartek)
o godzinie 12:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Filipa Lisieckiego

pt.:

Fale spinowe w strukturyzowanych warstwach permaloju tworzących periodyczne, kwaziperiodyczne nanostruktury magnoniczne oraz falowody

Promotor: prof. dr hab. Janusz Dubowik

Recenzenci:

dr hab. Marek Kisielewski prof. UwB (Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku) - recenzja

prof. dr hab. Andrzej Wawro (Instytut Fizyki PAN) - recenzja

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się w Bibliotece IFM PAN

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego