Scientific Council

Scientific Council of the Institute of Molecular Physics in the term of 2019 – 2022

Chairman

Prof. Dr. hab. Roman Micnas

Full Member
of the Polish Academy of Sciences

Department of Physics
Adam Mickiewicz University 

Vice-chairman

Prof. Dr. hab. Feliks Stobiecki Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences

Secretary

Prof. Dr. hab. Arkadiusz Brańka Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences

Members

Dr. hab. Bartłomiej Andrzejewski, Prof. IFM PAN
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Michał Banaszak
Department of Physics
Adam Mickiewicz University

Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Józef Barnaś

Full Member
of the Polish Academy of Sciences

Department of Physics
Adam Mickiewicz University

Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Dr. hab. Waldemar Bednarski
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Dr. hab. Michał Bielejewski, Prof. IFM PAN
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Arkadiusz Brańka
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Maciej Chorowski
Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechniki Wrocławskiej
Prof. Dr. hab. Ryszard Czajka
Faculty of Technical Physics
Poznań University of Technology
Prof. Dr. hab. Andrzej Jezierski
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Andrzej Jeżowski
Institute of Low Temperature and Structure Research
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Stefan Jurga
Department of Physics
Adam Mickiewicz University
Prof. Dr. hab. Dariusz Kaczorowski
Institute of Low Temperature and Structure Research
Polish Academy of Sciences
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Wojciech Kempiński
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
M. Sc. Eng. Mateusz Kowacz
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Dr. hab. Joanna Kowalczuk
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Dr. hab. Andrzej Kowalczyk, Prof. IFM PAN
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Stefan Krompiewski
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Wojciech Kuczyński
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Stanisław Lipiński
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Janusz Lipkowski

Full Member
of the Polish Academy of Sciences

Faculty of Mathematics and Natural Sciences
School of Exact Sciences
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Dr. hab. Tadeusz Luciński, Prof. IFM PAN
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Tadeusz Luty
Institute of Physical and Theoretical Chemistry
Technical University of Wrocław
Prof. Dr. hab. Bogdan Marciniec

Full Member
of the Polish Academy of Sciences

Department of Chemistry
Adam Mickiewicz University
Prof. Dr. hab. Jan Martinek
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Roman Micnas

Full Member
of the Polish Academy of Sciences

Department of Physics
Adam Mickiewicz University
Dr. Eng. Jakub Narojczyk
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Narcyz Piślewski
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Dr. Iwona Płowaś-Korus
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Marek Potrzebowski
Centre of Molecular and Macromolecular Studies
Polish Academy of Sciences
Dr. hab. Maria Pugaczowa-Michalska
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Romań Puźniak
Institute of Physics
Polish Academy of Sciences
Dr. hab. Adam Rachocki, Prof. IFM PAN
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Krystian Roleder
Institute of Physics
University of Silesia
Prof. Dr. hab. Leszek Sirko
Institute of Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Feliks Stobiecki
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Tomasz Story
Institute of Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Tomasz Toliński
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Konstantin Tretiakov
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Jadwiga Tritt-Goc
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Zbigniew Trybuła
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Małgorzata Witko

Full Member
of the Polish Academy of Sciences

Jerzy Haber Institute of Catalysis
and Surface Chemistry
Polish Academy of Sciences.
Prof. Dr. hab. Krzysztof Witold Wojciechowski
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Prof. Dr. hab. Antoni Wójcik
Department of Physics
Adam Mickiewicz University
Prof. Dr. hab. Karol Wysokiński
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
Maria Curie-Sklodowska University
Dr. hab. Maria Zdanowska-Frączek, Prof. IFM PAN
Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego