Top Menu - EN

Head of group

The group

Ph.D.Students

Notable former group members

  • Prof. Dr. hab. Janusz Morkowski

    phone: +48 61 86 95 120, room: 137

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego