Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences

Head of group

The group

Ph.D.Students

Notable former group members

  • Dr. Bogdan Szymański

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego