Zamówienia publiczne

Przetargi, zamówienia do 30 tys.euro (PZP 4.8), zamówienia do celów naukowych (PZP 4.8a, 11.8) oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (PZP art. 138o) ogłaszane przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN

Plan postępowań o udzielenie zamówień