Head of group

The group

Notable former group members

  • Prof. Dr. hab. Bożena Hilczer

  • Dr. hab. Maria Połomska, Prof. IFM PAN

  • Dr. Antoni Pawłowski

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego