Międzynarodowa współpraca naukowa

Współpraca naukowa w ramach porozumień między akademiami

 • Institute of Physics , Academy of Sciences of the Czech Republik, Praha
  Ferroiczne przemiany fazowe w multiferroikach, przewodnikach superprotonowych i ciekłych kryształach
 • L.D. Landau Institute for Theoretical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
  Modyfikacja i własności polimerów i nano-węglowych napełniaczy dla materiałów kompozytowych
 • Institute of Metal Physics National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
  Efekt magnetooporowy i magnetokaloryczny w stopach Heuslera na bazie Fe
 • Institute of Metal Physics National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
  Zjawiska konfiguracyjne i wymiarowe w transporcie elektronowym domieszkowanego grafenu
 • Jozef Stefan Institute, Ljubljana
  Relaksory multikaloryczne jako materiały dla nowych technologii chłodzenia
 • Institute of Electrochemistry and Energy Systems Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
  Nanostrukturalne materiały do ogniw paliwowych i baterii
 • Jozef Stefan Institute, Ljubljana
  Hybrydowe struktury spineli i perowskitów o uporządkowaniu ładunkowym i spinowym
 • Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Praha
  Przejścia fazowe w nanokompozytach, multiferroikach, przewodnikach jonowych i ciekłych kryształach

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

 • Institute of Physics, University of Kassel
  Wpływ oddziaływania typu exchange bias  na anizotropię magnetyczną cienkich warstw ferromagnetycznych
 • Institute of Physics, University of Stuttgart
  Wielofunkcyjne materiały molekularne: właściwości elektroniczne i magnetyczne kryształów organicznych
 • Institute des Sciences Chimiques de Rennes, Universite de Rennes I
  Wielofunkcyjne chromofory ciekłokrystaliczne pochodnych bipirymidyny do trójwymiarowego (3CD) przechowywania danych
 • Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology
  Właściwości magnetokaloryczne ultradrobnokrystalicznych struktur wytworzonych metodą intensywnego odkształcania plastycznego

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego