Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowa współpraca naukowa

Współpraca naukowa w ramach porozumień między akademiami

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

 • Institute of Physics, University of Kassel
  Wpływ oddziaływania typu exchange bias  na anizotropię magnetyczną cienkich warstw ferromagnetycznych
 • Institute of Physics, University of Stuttgart
  Wielofunkcyjne materiały molekularne: właściwości elektroniczne i magnetyczne kryształów organicznych
 • Institute des Sciences Chimiques de Rennes, Universite de Rennes I
  Wielofunkcyjne chromofory ciekłokrystaliczne pochodnych bipirymidyny do trójwymiarowego (3CD) przechowywania danych
 • Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology
  Właściwości magnetokaloryczne ultradrobnokrystalicznych struktur wytworzonych metodą intensywnego odkształcania plastycznego

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego