Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowa współpraca naukowa

Współpraca naukowa w ramach porozumień między akademiami

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

  • Institute of Physics, University of Kassel
    Wpływ bombardowania jonowego na pompowanie spinów i tłumienie precesji namagnesowania w magnetycznych układach cienkowarstwowych
  • Institute des Sciences Chimiques de Rennes, Universite de Rennes I
    Wielofunkcyjne chromofory ciekłokrystaliczne pochodnych bipirymidyny do trójwymiarowego (3CD) przechowywania danych
  • Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology
    Właściwości magnetokaloryczne ultradrobnokrystalicznych struktur wytworzonych metodą intensywnego odkształcania plastycznego

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego