Seminaria

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 23.01.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badanie mechanizmu transportu w wybranych przewodnikach protonowych z zastosowaniem techniki wysokich ciśnień

wygłosi

mgr inż. Łukasz Lindner

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych 

Dnia: 26.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:30 w sali 227

referat pt.:

Przestrajanie pasma wzbronionego w cholesterycznych ciekłych kryształach

wygłosi

dr Kamila Nowicka


SEMINARIUM
Zakładu Teorii Ciała Stałego 

Dnia: 26.01.2017 roku (czwartek)
o godzinie 11:00 w sali 138

referat pt.:

Wpływ dynamiki spinowej na fluktuacje prądowe w podwójnej kropce kwantowej

wygłosi

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

doktorant


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych

Dnia: 27.01.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Badania spektroskopowe rozkładu ładunku
w solach (tTTF)2ClO4 i (EDT-TTF-I2)2TCNQF

wygłosi

dr Arkadiusz Frąckowiak


Zobacz spis seminariów z 2017 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego