BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Seminaria

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 15.06.2023 roku (czwartek)
o godzinie 13:15 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Mieszko Kołodzieja

pt.:

Termodynamiczne aspekty tworzenia faz magnetycznie twardych o strukturze tetragonalnej w wybranych stopach na bazie żelaza oraz charakteryzacja ich właściwości fizycznych

Promotor: dr hab. Zbigniew Śniadecki

Promotor pomocniczy: dr hab. Agnieszka Grabias

Recenzenci:
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska - Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Waldemar Kaszuwara - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jerzy Wysłocki - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 16.06.2023 roku (piątek)
o godzinie 13:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Błażeja Anastaziaka

pt.:

Wpływ utleniania plazmowego na właściwości magnetyczne warstw Co/Ni

Promotor: dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Promotor pomocniczy: dr Weronika Andrzejewska

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Mamica, prof. UAM - Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Tomasz Ślęzak - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. Andrzej Wawro - Instytut Fizyki PAN

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 20.06.2023 roku (wtorek)
o godzinie 10:30 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Pawła Wojciechowskiego

pt.:

Opracowanie nowego modelu strukturalnego ultracienkiej warstwy azotku żelaza na Cu(001) z wykorzystaniem lokalnych pomiarów pracy wyjścia, analizy wzorów dyfrakcyjnych i oddziaływań z tlenem molekularnym

Promotor: dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM

Promotor pomocniczy: dr Patryk Florczak

Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Jacek Adam Majewski - Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy oraz recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN pod adresem www.ifmpan.poznan.pl/BIP/nauka/doktoraty.html


Zobacz spis seminariów z 2023 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego