Seminaria

SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej 

Dnia: 20.02.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Transport protonów w jednowymiarowych ścieżkach sieci wiązań wodorowych w (NH4)3H(SeO4)2 - symulacje Kinetycznego Monte Carlo

wygłosi

dr Tomasz Masłowski

Politechnika Rzeszowska


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Miękkiej Materii i Materiałów Funkcyjnych

przed wszczęciem przewodu doktorskiego

Dnia: 23.02.2017 roku (czwartek)
o godzinie 09:00 w sali 227

referat pt.:

Badanie własności sprężystych strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy za pomocą symulacji komputerowych

wygłosi

mgr inż. Paweł Pigłowski


SEMINARIUM
Oddziału Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych 

Dnia: 24.02.2017 roku (piątek)
o godzinie 10:00 w auli

referat pt.:

Tlenek grafenu modyfikowany porfirynami

wygłosi

dr inż. Kornelia Lewandowska


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia: 27.02.2017 roku (poniedziałek)
o godzinie 11:00 w Auli Instytutu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Igi Jankowskiej

pt.:

Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi.

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Recenzenci:

dr hab. Barbara Blicharska, prof. UJ (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) - recenzja

prof. dr hab. Jan Wąsicki (Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań) - recenzja

Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i w języku angielskim

Rozprawa doktorska powstała częściowo w ramach projektu „Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12)

 


Zobacz spis seminariów z 2017 roku

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego