Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

Program działań zintegrowanych POLONIUM na lata 2016-2017


Porozumienie o współpracy z: Institute des Sciences Chimiques de Rennes, Universite de Rennes I
Tytuł:Wielofunkcyjne chromofory ciekłokrystaliczne pochodnych bipirymidyny do trójwymiarowego (3CD) przechowywania danych
Osoba odpowiedzialna:dr hab. P.Kędziora / dr hab. F. Camerel

Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów MNiSW / DAAD na lata 2016 - 2017


Porozumienie o współpracy z: Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology
Tytuł:Właściwości magnetokaloryczne ultradrobnokrystalicznych struktur wytworzonych metodą intensywnego odkształcania plastycznego
Osoba odpowiedzialna:dr inż. Z.Śniadecki / dr J.Ivanisenko

Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów MNiSW/DAAD na lata 2018-2019


Porozumienie o współpracy z: Institute of Physics, University of Kassel
Tytuł:Wpływ bombardowania jonowego na pompowanie spinów i tłumienie precesji namagnesowania w magnetycznych układach cienkowarstwowych
Osoba odpowiedzialna:dr inż. H.Głowiński/ prof. A. Ehresmann

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego