Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Współpraca naukowa w ramach umów międzyrządowych

Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów MNiSW / DAAD na lata 2015 - 2016


Porozumienie o współpracy z: Institute of Physics, University of Kassel
Tytuł:Wpływ oddziaływania typu exchange bias  na anizotropię magnetyczną cienkich warstw ferromagnetycznych
Osoba odpowiedzialna:dr inż. P. Kuświk / prof. A. Ehresmann

Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów MNiSW / DAAD na lata 2015 - 2016


Porozumienie o współpracy z: Institute of Physics, University of Stuttgart
Tytuł:Wielofunkcyjne materiały molekularne: właściwości elektroniczne i magnetyczne kryształów organicznych
Osoba odpowiedzialna:prof. R.Świetlik / prof. M. Dressel

Program działań zintegrowanych POLONIUM na lata 2016-2017


Porozumienie o współpracy z: Institute des Sciences Chimiques de Rennes, Universite de Rennes I
Tytuł:Wielofunkcyjne chromofory ciekłokrystaliczne pochodnych bipirymidyny do trójwymiarowego (3CD) przechowywania danych
Osoba odpowiedzialna:dr hab. P.Kędziora / dr hab. F. Camerel

Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów MNiSW / DAAD na lata 2016 - 2017


Porozumienie o współpracy z: Institute of Nanotechnology, Karlsruhe Institute of Technology
Tytuł:Właściwości magnetokaloryczne ultradrobnokrystalicznych struktur wytworzonych metodą intensywnego odkształcania plastycznego
Osoba odpowiedzialna:dr inż. Z.Śniadecki / dr J.Ivanisenko

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego