BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

PO IG 2.2
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB

Kierownik projektu: Feliks Stobiecki tel. 61 8695 136

Sekretariat: Ewa Długaszewska, tel. 61 8695 121
Finanse: Justyna Remus-Dabrowa, tel. 61 8695 116

Konsorcjum:

 

Okres trwania: 20.04.2009 - 31.07.2012
Budżet projektu: 36.844.600,- zł
EFRR: 31.317.910,- zł

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Realizacja inwestycji aparaturowych

IFM PAN:

AGH:

IKiFP:

IF PAN:

UwB:


Promocja projektu SPINLAB

Materiały promocyjne projektu SPINLAB.

Informacja o projekcie Spinlab w AGH
Konferencja "Joint Polish-Japanese Workshop Spintronics – from new materials to applications"
Sprawozdanie z udziału w konferencji "Soft Magnetic Materials",
Projekt SPINLAB jest jednym ze sponsorów konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2011 (PM'11)
Promocja projektu SPINLAB na XLI Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie, Lublin, 4-9.09.2011 r.
Promocja projektu SPINLAB na konferencji „The European Conference Physics of Magnetism 2011”, Poznań, 27.06–1.07.2011 r.
Wystąpienie podczas Seminarium Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Poznań, 3.06.2011 r.
Artykuł w serwisie Nauka w Polsce
Informacja w Biznes Raport pt. "Nadchodzi spintronika" - Biznes Raport nr 6(55), 30 czerwca 2010
Projekt SPINLAB przedstawiono na IV Krajowej Konferencji Nanotechnologii NANO 2010 oraz Joint European Magnetic Symposia JEMS 2010,

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego