BIP

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

PO KL - Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone w języku angielskim

Narodowa Strategia SpójnościEuropejski Fundusz Społeczny

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, Wydział Fizyki UAM oraz Centrum NanoBioMedyczne UAM otwierają Środowiskowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie eksperymentalnej nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki prowadzone w języku angielskim finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.3, w ramach Poddziałania 4.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Projekt nr: POKL.04.03.00-00-015/12
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Jezierski
Okres trwania: 01.03.2013 r – 15.12.2015 r.
Budżet projektu: 6 626 734,40 zł

Instytucja zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego