• Technische Universität Dresden, Germany
  • University of Twente, The Netherlands
  • Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany
  • CNRS-Thales, Orsay, France
  • Insitut for Theoretical Physics, RWTH, Aachen, Germany
  • Universität Regensburg, Regensburg, Germany

Tło strony

Żel fizyczny utworzony przez żelator methyl-4,6-O-(p-nitrobenzylidene)-α-D-glukopyranozę z butanolem w stężeniu 2%, obraz z polaryzacyjnego mikroskopu optycznego